(VTC News) - Xem vị bác sỹ... siêu phàm trổ tài khám bệnh qua ghế đá.

Hoàng Việt (DMC)