[Kênh14] – Mang tiếng là dế cảm ứng “bình dân” nhà Nokia, nhưng quả thực 5800 XpressMusic chẳng “thường” chút nào đâu teens àh!