TTO - Các nhà khoa học Anh đã tìm thấy một loại protein quan trọng giúp sa giông tái tạo các chi bị tổn thương. Phát hiện này có thể giúp nghiên cứu những loại thuốc tái tạo chi cho con người trong tương lai.