Moborobo là phần mềm miễn phí tốt để quản lí điện thoại của bạn từ máy tính. Phần mềm này có giao diện đơn giản với các thẻ tab rõ ràng, hỗ trợ hầu như tất cả các thiết bị Android.