em cũng bị rơi vào trường hợp như chị mấy ngày trước...em có đuổi theo thằng cướp nhưng mà không kịp...trong lúc đang đi vồng vòng tìm thử thì có 1 người đi s\sát vào xe em hỏi là có nhớ được biển số xe của thằng đâm vào xe em ko??? và cho em dòng xe nó đi và biển số xe...em nói thật là em cũng bán...

em cũng bị rơi vào trường hợp như chị mấy ngày trước...em có đuổi theo thằng cướp nhưng mà không kịp...trong lúc đang đi vồng vòng tìm thử thì có 1 người đi s\sát vào xe em hỏi là có nhớ được biển số xe của thằng đâm vào xe em ko??? và cho em dòng xe nó đi và biển số xe...em nói thật là em cũng bán tín bán nghi lắm...nhưng nếu có anh chị nào đi ngoài đường mà nhìn thấy chiếc xe wave rs loai mới bây h mang biển số 30 N4 -5758 thì làm ơn báo va bắt dính cho em nhé! đặc điểm nhận dạng xe la màu đỏ biên số như trên và có dán hình con bướm trên biển số....... số đt của em la 0904354453.... em cũng bị rơi vào trường hợp như chị mấy ngày trước...em có đuổi theo thằng cướp nhưng mà không kịp...trong lúc đang đi vồng vòng tìm thử thì có 1 người đi s\sát vào xe em hỏi là có nhớ được biển số xe của thằng đâm vào xe em ko??? và cho em dòng xe nó đi và biển số xe...em nói thật là em cũng bán tín bán nghi lắm...nhưng nếu có anh chị nào đi ngoài đường mà nhìn thấy chiếc xe wave rs loai mới bây h mang biển số 30 N4 *5758 thì làm ơn báo va bắt dính cho em nhé! đặc điểm nhận dạng xe la màu đỏ biên số như trên và có dán hình con bướm trên biển số....... số đt của em la 0904354453.... em cũng bị rơi vào trường hợp như chị mấy ngày trước...em có đuổi theo thằng cướp nhưng mà không kịp...trong lúc đang đi vồng vòng tìm thử thì có 1 người đi s\sát vào xe em hỏi là có nhớ được biển số xe của thằng đâm vào xe em ko??? và cho em dòng xe nó đi và biển số xe...em nói thật là em cũng bán tín bán nghi lắm...nhưng nếu có anh chị nào đi ngoài đường mà nhìn thấy chiếc xe wave rs loai mới bây h mang biển số 30 N4 -5758 thì làm ơn báo va bắt dính cho em nhé! đặc điểm nhận dạng xe la màu đỏ biên số như trên và có dán hình con bướm trên biển số....... số đt của em la 0904354453....