Theo Hội Hoa lan Đà Lạt (Lâm Đồng), năm nay hoa địa lan mất mùa trầm trọng, sản lượng hoa tết chỉ còn khoảng 30% so với Tết Đinh Hợi.