(Chinhphu.vn)-Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ký ngày 24/7/2009 ban hành Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ là rất cần thiết, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và đã có hiệu lực thi hành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định này. Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Quyết định 97

Từ 15/9/2009, các tổ chức khoa học công nghệ đăng ký hoạt động theo 7 lĩnh vực đã được quy định tại Quyết định 97 - Ảnh minh họa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận sau khi chủ trì cuộc họp ngày 24/9 vừa qua, nghe Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc triển khai thực hiện Quyết định 97/2009/QĐ-TTg (gọi tắt là Quyết định 97). Thực tế, dư luận chung hoan nghênh việc ban hành Quyết định 97, nhưng cũng đã có một số ý kiến cho rằng Quyết định này ban hành quá chậm và không tán thành, đề nghị hoãn thi hành Quyết định vì không đúng pháp luật. Bởi vậy, Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp lắng nghe và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, rà soát kỹ lại tính hợp hiến, hợp pháp cũng như trình tự, thủ tục ban hành Quyết định 97. Như Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký văn bản khẳng định việc ban hành Quyết định 97 của Thủ tướng Chính phủ là đúng pháp luật. Khẩn trương xây dựng Thông tư hướng dẫn Trên cơ sở đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn điều kiện và thủ tục đăng ký hoạt động đối với các tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó có tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập, theo đúng Quyết định 97 và các văn bản pháp luật có liên quan. Đồng thời, cần lưu ý việc tổ chức phổ biến, giới thiệu rộng rãi và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc sau khi ban hành Thông tư hướng dẫn này. Thủ tướng cũng giao UBND TP. Hà Nội chủ trì, cùng Bộ Khoa học và Công nghệ có hình thức xử lý thích hợp, đúng quy định của Đảng và Nhà nước đối với việc tự giải thể của Viện Nghiên cứu phát triển (IDS) và những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng của một số cá nhân thuộc IDS. UBND TP. Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện hành về việc chấm dứt hoạt động của IDS sau khi tổ chức này tự giải thể. Minh Hằng Tin liên quan: Bộ Tư pháp trả lời Hội đồng Viện Nghiên cứu Phát triển về Quyết định 97/2009/QĐ-TTg Bổ sung Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KHCN Cá nhân được thành lập tổ chức KHCN trong 7 lĩnh vực