[Kênh14] – Sau khi chia tay Nhạc Xanh thì Khánh Ngọc đã chính thức trở lại với hình ảnh mới rồi đây.