TTO - Sau bao năm chờ đợi, nhẫn nại qua từng chuyến phà, sáng 19-1, hàng ngàn người Bến Tre, Tiền Giang từ hai đầu cầu Rạch Miễu đã có thể chạy ào qua cây cầu lộng gió, cây cầu dây văng đầu tiên 100% "made in Việt Nam".