Thư viện Hà Nội đã được Sở VHTTDL Hà Nội khánh thành sáng 10.10. Khởi công năm 2005, thư viện có quy mô 8 tầng nổi, diện tích sử dụng 6.000m2 sàn cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ.