(VOV) - Công trình này do Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế và Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) phối hợp thực hiện với tổng mức đầu tư 4,3 tỷ đồng.

Sáng 25/3, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế tổ chức khánh thành công trình Hiển Đức Môn, thuộc quần thể di tích lăng Minh Mạng. Quá trình thực hiện tu bổ công trình này, đơn vị thi công áp dụng phương pháp trùng tu khảo cổ để xác định quy mô, vị trí cũng như phân tích chất liệu, xác định thành phần vật liệu, công nghệ xây dựng. Đơn vị sử dụng tối đa các vật liệu truyền thống như: gỗ, các loại vữa xây, gạch, ngói, sơn ta cùng với công nghệ chế tạo và thi công truyền thống; ưu tiên công tác bảo quản nhằm hạn chế và loại trừ các tác động làm tổn hại trước mắt và lâu dài đến di tích. Dự án bảo tồn di tích Hiển Đức Môn góp phần vào việc hoàn thiện công tác tu bổ và nâng cao giá trị kiến trúc của tổng thể di tích lăng Minh Mạng - một trong những công trình kiến trúc đẹp bậc nhất của quần thể di tích cố đô Huế./. Phương Nam