Theo phóng viên TTXVN tại Mê-hi-cô, ngày 17-1, Đại sứ nước ta tại Mê-hi-cô Phạm Văn Quế và Thủ hiến Đặc khu Liên bang thành phố Mê-hi-cô, Mác-xê-lô Ê-bra đã cắt băng khánh thành Công viên Tự do của các dân tộc (Công viên Việt Nam) và tượng đồng toàn thân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Mê-hi-cô Xi-ti.