Hướng tới ngày quốc giỗ các vua Hùng ngày 10/3/2009 âm lịch, lễ khánh thành đền thờ Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ được bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày chủ nhật 29/3/2009 (tức ngày 4/3 năm Kỷ sửu) tại khu di tíc...