TT - Không ít trường ĐH lớn hiện nay vẫn đang phải duy trì những ngành đào tạo thiếu người học. Vì sao như vậy?