Hanoinet - Tuy sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo nàn ở Hà Tĩnh nhưng V có được một dung nhan đẹp đến nỗi ai gặp một lần cũng khó lòng quên được.