Không phải tất cả các ông chồng đều sẵn sàng cho vai trò làm cha sau khi kết hôn, thậm chí là cả một vài năm chung sống sau đó. Điều này có thể trở thành một vấn đề nan giải, có thể gây ra kết quả không mong đợi.