Hanoinet - Nam giới và phụ nữ chuẩn bị cho vai trò làm cha mẹ của mình theo những cách khác nhau, người thì cần nhiều, người thì cần ít thời gian.