Bất ngờ xuống Hà Nội thăm con, chị Lý tá hỏa. Con gái chị là sinh viên năm thứ nhất đại học, đang nuôi một cậu bạn trai trong nhà...