Chị Đại làng nhạc Dance nhà ta khi luyện thanh =)))) Sức mạnh của cơn buồn ngủ thật quá đáng sợ ???????????? Tag người bạn có cái giọng na ná nhé các bạn ơi ???? #saostarvideo #saostarvideotext #teamThuMinh

Khi DIVA ngai ngu …. - Anh 1

Tony Toàn