Liên hoan phim Quốc tế Houston (Mỹ) lần thứ 41 sẽ diễn ra từ ngày 11 - 20/4/2008. Trong tổng số  4300 phim được gửi tới , Ban tổ chức Liên hoan phim Quốc tế Houston chỉ chọn trình chiếu 52 phim dài và 75 phim ngắn trong chương trình tranh giải chính thức.