(VnMedia) - Năm 2009 này, cả hai mạng di động VinaPhone và MobiFone đều cho biết, sẽ tập trung mạnh cho việc phát triển dịch vụ tại vùng nông thôn, chú trọng triển khai dịch vụ, gói cước dành cho người thu nhập thấp.