Im lặng, chịu đựng, giấu chặt cảm xúc có thể giúp bạn tránh khỏi việc bị người khác "nắm thóp" điểm yếu. Nhưng phải chăng cứ phủ một chiếc mền thật dày lên nỗi buồn của mình thì bạn sẽ cảm thấy thanh thản?