Lẽ ra, đối với những ông chủ quán café Internet tại Nhật Bản, lúc này phải là một thời kỳ khó khăn...