Hanoinet - Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định 35/2008/NĐ-CP quy định chi tiết về các hoạt động xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang trên lãnh thổ Việt Nam.