Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang. Theo đó, khi phê duyệt các quy hoạch vùng, khu dân cư, cơ quan có thẩm quyền phải đồng thời phê duyệt quy hoạch địa điểm nghĩa trang.