"Kiều bào thuộc các đối tượng được phép mua nhà trong nước có quyền định đoạt nhà ở như công dân trong nước", Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Đỗ Phi Hùng khẳng định.