Xe máy, điện thoại là những phương tiện đơn thuần các teen được phụ huynh trang bị để tiện đi lại, liên lạc. Ấy thế mà lại có không ít teen dựa trên những thứ đó để đánh giá “đẳng cấp”, giá trị của một người bạn.