Thời gian càng trôi qua, chị càng sốt ruột và bất an. Một ngày, hai ngày... rồi một tuần, hai tuần... và đến hôm nay là đã tròn một tháng, kể từ ngày chị và đứa con trai về ở bên nhà ngoại.