Theo nhận định của Bộ Xây dựng, hội nhập WTO đi liền với mở cửa các lĩnh vực thương mại và dịch vụ, nhiều công ty nước ngoài...