Chiến dịch thu hồi sim rác và không cho tái sử dụng khiến cho các nhà mạng đứng trước nguy cơ cạn kho sim di động 10 số.

Video: Kho di động 10 số sắp cạn:

Theo VTC1