Mới ở được 3 năm nhưng khu tái định cư Đền Lừ 2 đã xuống cấp trầm trọng.