Đó là ý kiến mà các doanh nghiệp (DN) đưa ra như là một nguyên nhân làm cho chương trình nhà ở xã hội (NƠXH) của TPHCM bế tắc.

Khó thực hiện do chưa tính đến lợi nhuận doanh ngh