Hội đồng xét duyệt thuốc và vắc-xin, sinh phẩm y tế đã thống nhất giảm độ tuổi sử dụng vắc-xin ung thử cổ tử cung còn 10-25 theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và sử dụng tại nước sở tại.