(aFamily) - Không hẳn là một tác phẩm đẹp, nhưng rất ngộ.