TT - * Cách đây hai năm tôi có mượn giúp anh bạn cùng xóm một số tiền, nhưng không may là sau đó anh ấy đã chết (anh ấy có viết giấy nợ tay). Bây giờ tôi mang nợ người ta. Xin hỏi bạn tôi chết rồi thì vợ con anh ấy có trách nhiệm trả nợ không?