Rất nhiều các loại phí đang đè nặng lên vai nông dân, chiếm khoảng 10% thu nhập bình quân của các hộ nghèo...