(VOV) - Chiều 28/9, khoang đổ bộ tàu vũ trụ Thần Châu 7 cùng 3 nhà du hành Trung Quốc đã trở về trái đất an toàn, đánh dấu công trình phóng tàu Thần Châu 7 của Trung Quốc thành công mỹ mãn