Không ảo tưởng về hôn nhân, cũng đừng lý tưởng hóa một nửa của mình, đó là cách giúp lãng mạn vợ chồng không chết yểu.