Những khoảnh khắc bé vừa ngủ vừa cười khiến bạn yêu không chịu nổi khi xem video sau đây.

Video: Khoảnh khắc bé vừa ngủ vừa cười như mùa thu tỏa nắng:

Hải Sơn (theo Funny Plox)