Mùa thu với những tán lá vàng, lá đỏ rợp trời đầy thơ mộng, đâu đó ẩn mình là những chú chó, thỏ, hươu đang thích thú nô đùa.

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 1

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 2

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 3

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 4

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 5

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 6

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 7

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 8

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 9

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 10

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 11

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 12

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 13

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 14

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 15

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 16

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 17

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 18

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 19

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 20

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 21

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 22

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 23

Khoanh khac cac loai dong vat no dua duoi troi thu - Anh 24

Ốc Sên (theo Bored)