Bạn có thể tưởng tượng ngay ra chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sau những bức ảnh này. Sự việc sẽ diễn ra theo chiều hướng hài hước hoặc thậm chí là nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng, các bức ảnh được chụp rất đúng lúc và nó là những khoảng khắc có "một không hai".

Linh(Depplus/MASK)