(AutoNet)- Xăng tăng giá, thuế tăng, cơn bão giá bao trùm… đã làm thị trường xe hơi có sự chuyển biến đáng kể. Xe mới ế ẩm và xe cũ lên ngôi…