Đồ dùng cá nhân không cánh mà bay, người về sau cùng phải lãnh đủ tiền nhà tiền điện