Dự án do Công ty Cổ phần Vinalines Logistics Việt Nam, thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam làm chủ đầu tư, được khởi công xây dựng ngày 15/1 tại Lào Cai.