Ngày 9.4, Công ty Cổ Phần Trung Nam đã khởi công dự án Golden Hills tại Đà Nẵng (tên mới là Khu Đô thị Sinh thái Quan Nam - Thủy Tú). Dự án có diện tích 400 ha, tổng vốn đầu tư là 1,67 tỉ USD. Theo dự kiến, Golden Hills sẽ được hoàn thành vào năm 2014.