Công trình thi công trong vòng 30 tháng, khi hoàn thành sẽ xóa bỏ những điểm xung yếu, góp phần nâng cao năng lực vận tải, rút ngắn hành trình chạy tàu Bắc - Nam.

Ngày mai, 25/3, tại Nam Ô, Đà Nẵng, Ban Quản lý các dự án đường sắt-PRMU, đại diện chủ đầu tư “Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh” và Liên doanh nhà thầu gồm: Công ty Tekken- Công ty cầu Yokogawa- Tổng công ty Xây dựng Thăng Long- Công ty Marubeni sẽ tổ chức khởi công Gói thầu xây lắp số 2 (CP2) xây dựng 10 cầu đường sắt. Gói thầu CP 2 có giá trị 3,3 tỷ yên và gần 411,5 tỷ đồng, nằm trong tổng thể “Dự án nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh” 10 cầu đường sắt thuộc gói CP2 gồm: Cầu Phò Trạch, Truồi, Thừa Lưu, Nam Ô, Bàu Sấu, Châu Lâu, Bàu Thịnh, Bà Bàu, An Tân với tổng chiều dài gần 1.500m, gần 6.500m đường hai bên đầu cầu và các công trình liên quan.