SGTT - Ngày 28.2, tại huyện Dăk R’lấp, tỉnh Dăk Nông, phát biểu tại buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ (tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam làm chủ đầu tư). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Việc khởi công dự án có ý nghĩa rất quan trọng, để từ đây rút kinh nghiệm cho việc xây dựng ngành công nghiệp khai thác, chế biến bauxite, sản xuất alumin – nhôm. Dự án sẽ tạo công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hơn một vạn lao động, có điều kiện nâng cao đời sống của nhân dân vùng dự án; góp phần giữ gìn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào Tây Nguyên; tạo nền tảng để phát triển ngành công nghiệp nhôm và các ngành công nghiệp phụ trợ; góp phần làm tăng GDP của địa phương; đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước. Thủ tướng yêu cầu tổng thầu EPC nhà máy alumin Nhân Cơ là tập đoàn Công trình quốc tế nhôm Trung Quốc (CHALIECO) thực hiện đúng pháp luật Việt Nam và quy định của địa phương sở tại, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình và đáp ứng tốt các yêu cầu về bảo đảm an toàn, môi trường sinh thái trong từng hạng mục công trình. Dự kiến cuối năm 2012, nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ đi vào hoạt động chính thức và sẽ sản xuất ra tấn sản phẩm alumin đầu tiên. PV