(VietNamNet) - Các sản phẩm công nghệ và thiết bị sinh học, công nghệ thông tin, xử lý và bảo vệ môi trường... sẽ được trưng bày tại 500 gian hàng của hội chợ công nghệ thiết bị và sản phẩm các khu công nghiệp 2008 (TP.HCM, 15-19/10).