Từ 1.4, công ty Honda Việt Nam phối hợp quỹ Honda Foundation khởi động giải thưởng Honda YES dành cho kỹ sư và nhà khoa học trẻ Việt Nam.