Ngay trong những ngày đầu năm mới, Hàn Quốc đã khởi động nhanh chương trình kích thích kinh tế bằng việc xúc tiến một loạt các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu để khắc phục ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế và kích cầu trong nước